PONDER: Punëtori kritike për shkrim-lexim në media

ponder.jpg | #YOUTH #UNICEF

Hej! 🤩 Këtu vjen një mundësi tjetër e shkëlqyeshme për të rinjtë në Kosovë, kësaj radhe ata mund të rrisin aftësitë e tyre të të menduarit kritik🧠 në PONDER: punëtori për letërsinë kritike të mediave!

✅Përmirësoni aftësitë tuaja për të lexuar dhe shkruar;
✅Mendoni më kritikisht;
✅Shfrytëzimi i informacionit subjektiv;

⏰ Afati i fundit i aplikimit: 20.4.2021
Lexo më shumë

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë