image

Mundësi e re për të rinjtë UPSHIFT; Kosovo Wide është këtu!


A doni të jeni një krijues pozitiv i ndryshimeve në komunitetin tuaj duke mësuar se si të zhvilloni dhe zbatoni idenë tuaj 💡 mbi një zgjidhje për një çështje sociale?
Kërkesat e përshtatshmërisë:

  • Të rinj nga Kosova;
  • Të rinjtë e moshës 14-25 vjeç;
Aplikoni tani dhe fitoni shansin të bëheni pjesë e ndryshimit pozitiv!
Lexo më shumë