image

Burrat janë ata që duhet të mbrojnë barazinë gjinore dhe respektimin e të drejtave të grave.

Kategori: Video

Etiketat: #YOUTH #HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY

Gratë më shpesh flasin për barazinë gjinore. Por nuk janë të vetmet që avokojnë për ndryshime në shoqëri kur bëhet fjalë për pozitën e gruas. Besnik Leka dhe Stefan Veljković kanë vite që merren me temën e barazisë gjinore përmes punës me të rinjtë. Ligjet, numrat, qëndrimet, qëndrimet e meshkujve ndaj çështjeve me rëndësi për femrat - këto janë vetëm disa nga temat që kemi prekur në bisedat tona me bashkëbiseduesit tanë.

Shikoni videon👇