image

Lufta kundër dhunës me bazë gjinore = lufta për të drejtat themelore të njeriut

Kategori: Blogu

Etiketat: #HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY

Biseda me aktivistet Neri Ferizi dhe Mila Mihajlović u bë me rast të gjashtëmbëdhjetë ditëve të aktivizmit.

Biseda me aktivistet Neri Ferizi dhe Mila Mihajlović u bë me rast të gjashtëmbëdhjetë ditëve të aktivizmit. Rasti nxiti një bisedë për një sërë temash - dhuna me bazë gjinore, dhe rastet e raportuara dhe të paraportuara, qëndrimi i institucioneve ndaj këtyre rasteve, aktivizmi, feminizmi, patriarkalizmi, nevoja për edukim të gjithë shoqërisë. 

Shikoni videon më poshtë.


Opinionet e shprehura në këtë artikull pasqyrojnë opinionet personale të autorit ose të individit të cituar, dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht opinionet e ekipit të Platformës për Ndërtimin e Besimit në Kosovë.