image

Thirrje për aplikim: Programi Girls' Talks

Kategori: Thirrje të hapura
Organizatat: OSCE
Etiketat: #EDUCATION #YOUTH #GENDER EQUALITY

Programi Girls’ Talks, i njohur më parë si Akademia Lokale e Dialogut, do të organizohet në Hotel Sharri, Prevallë, nga 12-16 Prill, 2024. Thirrja është e hapur për vajzat e reja nga 16 deri në 19 vjeç , që kanë interes të marrin pjesë në proceset e hartimit të politikave dhe vendimeve, të diskutojnë aspektet që lidhen me barazinë gjinore, të promovojnë vullnetarizmin e të rinjve, punën në komunitet dhe avokimin për ndryshime pozitive sociale. Nëse jeni të interesuara për të qenë pjesë e programit, dërgoni aplikimin tuaj në [email protected] deri më 17 mars 2024 (në ora 23:59).

Aplikoni këtu