Inicijative


# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
322 Mladi za društvene promene In Progress UNICEF
Domovik
Severna Mitrovica 01, May 2019 01, July 2020

#YOUTH

324 Program podrške maloletničkom posredovanju Completed UNICEF
Domovik
Severna Mitrovica 01, February 2018 01, June 2019

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

326 Podrška sveobuhvatnim jezičkim inicijativama - faza 2 Completed UNMIK
IOM
Širom Kosova 01, September 2019 15, June 2020

#LANGUAGE

328 Kosovska platforma za izgradnju poverenja (TBF Digital Platform) Completed UNMIK
New Social Initiative
Širom Kosova 01, September 2019 15, June 2020

330 Pružanje ciljane podrške regionalnom prihvatilištu za preživele od rodno zasnovanog nasilja na severu Kosova Completed UNMIK
NGO EkoPro
Severna Mitrovica , Leposavić 30, October 2019 15, June 2020

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

332 Poboljšanje socijalne uključenosti zajednica Roma, Aškalija i Egipta u regionu Mitrovice Completed UNMIK
Danish Refugee Council
Južna Mitrovica 25, November 2019 15, May 2020

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

336 Podrška osnaživanju mladih i preduzetništvu u oblasti informacionih tehnologija Completed NGO LINK
UNMIK
Severna Mitrovica , Južna Mitrovica 25, October 2019 05, June 2020

#YOUTH

338 Projekt pravne i administrativne reforme In Progress GIZ Kosovo
Sudski savet Kosova
Širom Kosova 01, June 2019 01, June 2021

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

340 Omladina, zapošljavanje i veštine na Kosovu Partially Completed Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije
GIZ Kosovo
Ministarstvo rada i socijalne zaštite
Širom Kosova 01, February 2017 01, February 2020

#YOUTH

343 Park inovacija i obuke (ITP), Prizren In Progress GIZ Kosovo
Ministarstvo finansija
Prizren 01, January 2019 01, January 2022

#YOUTH

345 Projekat za energetsku efikasnost na Kosovu Completed GIZ Kosovo
Ministarstvo za ekonomski razvoj
Širom Kosova 01, January 2017 01, January 2019

346 Projekat za energetsku efikasnost na Kosovu Completed Ministarstvo za ekonomski razvoj
GIZ Kosovo
Širom Kosova 01, January 2017 01, January 2019

347 Projekat zaštite voda i zaštite kanala In Progress Vlada Kosova
Svetska Banka
Širom Kosova 06, February 2017 30, April 2020

349 Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti In Progress NGO Sinergija
OAK Foundation
CARE Deutschland e.V
Zvečan , Severna Mitrovica 01, January 2018

351 Jačanje mira i izgradnje države Completed Balkans Policy Research Group
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Širom Kosova 01, November 2014 01, September 2018

352 Podrška Pravnom fakultetu Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Community Building Mitrovica
Širom Kosova

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

354 Adjoining Women and Market (AWM) Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Kosova Women for Women
Širom Kosova 01, December 2017 01, September 2018

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

357 Socijalna prava za ranjive grupe Completed GIZ Kosovo
Ministarstvo rada i socijalne zaštite
Ministarstvo administracije lokalne samouprave
Širom Kosova 01, January 2015 01, January 2019

#HUMAN RIGHTS

359 Jačanje nacionalnog preventivnog mehanizma na Kosovu * Completed Zaštitnik građana
Tužilački savet Kosova
Ministarstvo pravde
Sudski savet Kosova
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Savet Evrope
Ministarstvo Zdravlja
Širom Kosova 01, May 2017 30, April 2019

#HUMAN RIGHTS

361 Akademija omladinskog foruma Completed OSCE Širom Kosova 24, September 2019 29, September 2019

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

STVARITE PRILIKE RADOM ZAJEDNO

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP