IDRA

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
433 Qasja në institucionet gjyqësore të Kosovës nga popullata jo shumicë In Progress IDRA
UNMIK
Kosova e gjerë 01, March 2020 01, June 2020
BACK TO TOP