Eventi lidhur me Lirinë e shtypit dhe sigurinë e mediave në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit

Shënimi i Ditës Botërore të Lirisë së Shtypit u organizua nga Shoqata e Gazetarëve të Kosovës dhe u përkrah nga Ekipi i KB i KB, përkatësisht UNWOMEN dhe Zyra e Koordinatorit për Zhvillimin e KB si dhe Misioni i OSBE-së në Kosovë. Lexoni më shumë në: http://unkt.org/2019/05/03/world-press-freedom-day-marked-kosovo/

Organizatat: UN Women , OSCE , AGK
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Data e përfundimit : 03, May 2019
Etiketat: #HUMAN RIGHTS