Mbështetje e vazhdueshme - Barazia gjinore dhe të drejtat e grave

UNHCR përmes programit të tij të rregullt në partneritet me organizatat e shoqërisë civile zhvillon punëtori, tryeza të rrumbullakëta dhe seanca ndërgjegjësimi në komunitet për të promovuar barazinë gjinore dhe të drejtat e grave në mesin e të zhvendosurve, të kthyerve vullnetarë si dhe të popullsisë së pambrojtur. Lexo më shumë në:https://www.unhcr.org/see/wp-content/uploads/sites/57/2019/04/Fact-sheet-Kosovo-4-April-2019.pdf

Organizatat: UNHCR
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #GENDER EQUALITY