Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
6 Disa projekte In Progress UNDP Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

7 Mbështetje të vazhdueshme - Barazia gjinore dhe të drejtat e grave In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY

8 Akademia e Grave të Reja Zveçan Completed UNMIK
NGO Santa Maria
Zveçan 01, January 2019

#GENDER EQUALITY #EDUCATION

9 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave Completed IOM
KoSSev
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #LANGUAGE #MEDIA

10 Përfundimi i Dhunës kundër Grave Completed UN Women
NGO Aktiv
Dragash , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Gjilan

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

11 Mbështetje e vazhdueshme për institucionet relevante të Kosovës Completed UN Women
Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

12 Grupi multi-etnik për Mbështetjen e Grave Completed UNMIK
NGO Women's Right
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku 01, January 2019 01, June 2019

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

13 Gratë e Kosovës në Media Completed UNMIK
KoSSev
Mitrovicë e Jugut 01, January 2019 01, June 2019

#MEDIA #GENDER EQUALITY

15 Fondi i Shoqërisë Civile - Catalytic In Progress UN Habitat
NGO Fodem
NGO YCC
NGO Santa Maria
Leposaviq , Vushtrri

#GENDER EQUALITY

16 Jo Pronë e Jotja: Lidhja midis Dhunës në Familje dhe të Drejtave të Pronës së Grave në Kosovë Completed UN Women
UNMIK
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku , Prizreni 01, November 2019 31, May 2020

#GENDER EQUALITY

17 Kampanja 16 ditë të kampanjës së aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore Completed UN Women Kosova e gjerë 01, November 2018 01, December 2018

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

18 Mbështetje e vazhdueshme - Barazia gjinore dhe të drejtat e grave In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY

27 Marrëveshje për krijimin e databazës të integruar për rastet e dhunës në familje Completed UN Women
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Policia e Kosovës
Kosova e gjerë 14, March 2019

#GENDER EQUALITY

60 Punëtori In Progress UNFPA Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

61 Punëtori In Progress UNFPA Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

63 Punëtori In Progress UNFPA Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

79 Avokimi në mbarë komunitetin për rritjen e qasjes së grave në punësim In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
D4D
Prishtinë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj

#GENDER EQUALITY

103 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim Completed UNMIK
Sabor
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Graçanicë , Shtërpcë , Partesh 01, January 2019 01, June 2019

#GENDER EQUALITY

104 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave Completed IOM
KoSSev
Mitrovicë e Jugut

#GENDER EQUALITY #LANGUAGE

108 Kampanja 16 ditë të kampanjës së aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore Completed UN Women Kosova e gjerë 01, November 2018 01, December 2018

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP