Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit

Përmes këtij programi me vlerë prej 4 milionë dollarësh, të financuar nga Agjencia Suedeze e Zhvillimit (Sida), njësitë zbatuese UN-Habitat, PAX dhe Community Building Mitrovica janë përqendruar në planifikimin strategjik dhe hapësinor dhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Lexo më shumë në: www.facebook.com/InclusiveDevelopmentProgramme