Sida

Vebfaqja:

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
25 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit In Progress UN Habitat
Sida
PAX
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku
1 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit In Progress UN Habitat
Sida
PAX
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku
74 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit In Progress UN Habitat
Sida
PAX
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku
238 Krijimi i punësimit përmes promovimit të eksportit - CETEP In Progress Sida
Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
InnovationCentreKosovo
GIZ Kosovo
Ambasada Suedeze
Kosova e gjerë
559 Angazhimi për veprim të përbashkët (EJA Kosova) In Progress Sida
The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
KCSF
Kosova e gjerë 01, March 2020 01, January 2024
614 Monitorimi i zbatimit të MSA-së në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional Completed KCSF
Sida
Organizata për Demokraci
Kosova e gjerë 01, January 2018 30, June 2019
615 Kosova Krijuese Completed DokuFest
KCSF
Sida
Kosova e gjerë 02, January 2018 31, March 2019
616 Zhvillimi i sektorit privat përmes zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit Completed KCSF
Sida
AmCham Kosovo
Prishtinë 04, January 2018 31, January 2020
711 Të drejtat e njeriut në filmin e animuar: histori problematike dhe bashkëkohës konfuz Completed ANIBAR
Sida
CDF
Kosova e gjerë
763 Forcimi i pylltarisë së qëndrueshme private dhe të decentralizuar (SSPDF) In Progress Sida
Ambasada Suedeze
Pejë , Gjakovë , Novobërdë

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP