Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit

Përmes këtij programi prej 4 milionë dollarësh të financuar nga Agjencia Suedeze e Zhvillimit (SIDA), njësitë zbatuese UN-Habitat, PAX dhe Community Building Mitrovica janë fokusuar në planifikimin hapësinor; GIS dhe menaxhimin e databazave, etj. Lexo më shumë në: : www.facebook.com/InclusiveDevelopmentProgramme