Mbështetje e vazhdueshme - Gjuhe

UNHCR-ja mbron zbatimin e duhur të legjislacionit dhe politikave, duke përfshirë përdorimin e perspektivës gjuhësore, si dhe siguron mbështetje teknike. Lexo më shumë në:https://www.unhcr.org/see/where-we-work/kosovo

Organizatat: UNHCR
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #LANGUAGE