Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
9 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave Completed IOM
KoSSev
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #LANGUAGE #MEDIA

14 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Certifikimi i profesionistëve të gjuhës In Progress IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

19 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale Completed IOM
KoSSev
Center for social initiatives
Mitrovicë e Jugut

#LANGUAGE

26 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës Completed IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

31 Mbështetje e vazhdueshme - Gjuhe In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#LANGUAGE

33 Translation software purchased by Office of Language Commissioner Completed Zyres së Komisionerit për Gjuhët Prishtinë

#LANGUAGE

131 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve In Progress Keshilli i Europes Kosova e gjerë 30, April 2020

#LANGUAGE

132 Përfshirja sociale dhe pajtimi - VOC-UP In Progress IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

154 Mbështetja e iniciativave të gjuhës Completed UNMIK
IOM
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

182 Fuqizimi I gruas përmes zhvillimit të aftësive të gjuhëve Completed UNMIK Leposaviq

#LANGUAGE

214 Robust monitoring In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#LANGUAGE #HUMAN RIGHTS

326 Mbështetja e Nismave Gjithëpërfshirëse të Gjuhëve - Faza 2 Completed UNMIK
IOM
Kosova e gjerë 01, September 2019 15, June 2020

#LANGUAGE

430 Ndihmë të mëtejshme për institucionet e integruara gjyqësore në veri të Kosovës In Progress NGO ACDC
UNMIK
Zubin Potoku , Vushtrri , Skënderaj , Leposaviq 01, November 2019 01, June 2020

#LANGUAGE

434 Cilësia e përparuar e përdorimit të gjuhës në institucionet e drejtësisë In Progress UNDP
UNMIK
Prishtinë

#LANGUAGE

498 Mbështetje të mëtutjeshme për institucionet e drejtësisë të Kosovës për të përmbushur të drejtat e gjuhës dhe për të zvogëluar prapambetjen e çështjeve Completed UNMIK Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2018 01, January 2019

#HUMAN RIGHTS #LANGUAGE

543 Promovimi i përdorimit të gjuhëve zyrtare në punën e Policisë së Kosovës në veri të Kosovës In Progress NGO ACDC
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, January 2020 31, May 2020

#LANGUAGE

666 Pajisjet për interpretimin e njëkohshëm Completed Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal Mitrovicë e Jugut 11, July 2019

#LANGUAGE

692 Zhvillimi i një shërbimi të informacionit juridik In Progress Kuvendi i Kosovës
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Kosova e gjerë 01, September 2019 30, April 2022

#LANGUAGE

755 Përmirësimi i përdorimit të gjuhëve zyrtare në institucionet gjyqësore në veri të Kosovës Completed Zyres së Komisionerit për Gjuhët
NGO ACDC
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, October 2018 01, February 2019

#LANGUAGE

766 Gjetja e një zëri kolektiv Completed OSCE Kosova e gjerë 17, September 2019

#YOUTH #LANGUAGE

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP