Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
9 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave Completed IOM
KoSSev
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #LANGUAGE #MEDIA

14 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Certifikimi i profesionistëve të gjuhës In Progress IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

19 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale Completed IOM
KoSSev
Center for social initiatives
Mitrovicë e Jugut

#LANGUAGE

26 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës Completed IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

31 Mbështetje e vazhdueshme - Gjuhe In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#LANGUAGE

32 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës Completed IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

33 Translation software purchased by Office of Language Commissioner Completed Zyres së Komisionerit për Gjuhët Prishtinë

#LANGUAGE

104 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave Completed IOM
KoSSev
Mitrovicë e Jugut

#GENDER EQUALITY #LANGUAGE

115 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave Completed IOM
KoSSev
Mitrovicë e Jugut

#LANGUAGE #GENDER EQUALITY

122 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale Completed IOM
KoSSev
Center for social initiatives
Mitrovicë e Jugut

#LANGUAGE

123 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave Completed IOM
KoSSev
Mitrovicë e Jugut

#LANGUAGE #GENDER EQUALITY

124 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave Completed IOM
KoSSev
Mitrovicë e Jugut

#LANGUAGE #GENDER EQUALITY

125 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale Completed IOM
KoSSev
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

131 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve In Progress Keshilli i Europes Kosova e gjerë 30, April 2020

#LANGUAGE

132 Përfshirja sociale dhe pajtimi - VOC-UP In Progress IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

133 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve In Progress Keshilli i Europes Kosova e gjerë 30, April 2020

#LANGUAGE

135 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve In Progress Keshilli i Europes Kosova e gjerë 30, April 2020

#LANGUAGE

142 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve In Progress Keshilli i Europes Kosova e gjerë 30, April 2020

#LANGUAGE

148 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve In Progress Keshilli i Europes Kosova e gjerë 30, April 2020

#LANGUAGE

154 Mbështetja e iniciativave të gjuhës Completed UNMIK
IOM
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP