Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit

Përmes këtij programi prej 4 milionë dollarësh të financuar nga Agjencia Suedeze e Zhvillimit (Sida), njësitë zbatuese UN-Habitat, PAX dhe Community Building Mitrovica kanë mbështetur integrimin gjinor në procesin e planifikimit duke përfshirë të gjithë akterët dhe partitë në aktivitetet e programit. Për më shumë lexoni: www.facebook.com/InclusiveDevelopmentProgramme