Ndërtimi i qëndrueshmërisë tek individët dhe komunitetet në Kosovë

CDF (Fondi i Zhvillimit të Komunitetit) dhe Programi BRICK në Kosovë synojnë të ofrojnë grante për organizatat e shoqërisë civile kosovare (OSHC) që punojnë vetëm ose në partneritet me OSHC të tjera për të organizuar ngjarje kulturore dhe sportive në rajonin e Kaçanik. Lexoni më shumë në: http://kcdf.org/brick/

Organizatat: CDF
Vendndodhjet: Kaçanik
Data e fillimit : 01, January 2018
Data e përfundimit : 31, December 2019
Etiketat: