Iniciativat

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
1 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit In Progress UN Habitat
Sida
PAX
CBM
Leposaviq , Mitrovicë e Jugut , Zubin Potoku , Zveçan

2 Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOAD) In Progress UNDP
EU
Shoqëria civile
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS

6 Disa projekte In Progress UNDP Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY

7 Mbështetje të vazhdueshme - Barazia gjinore dhe të drejtat e grave In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY

8 Akademia e Grave të Reja Zveçan Completed UNMIK
NGO Santa Maria
Zveçan 01, January 2019

#EDUCATION #GENDER EQUALITY

9 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave Completed IOM
KoSSev
Kosova e gjerë

#MEDIA #LANGUAGE #GENDER EQUALITY

10 Përfundimi i Dhunës kundër Grave Completed UN Women
NGO Aktiv
Gjilan , Leposaviq , Mitrovicë e Jugut , Zubin Potoku , Zveçan , Gjakovë , Dragash

#HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY

11 Mbështetje e vazhdueshme për institucionet relevante të Kosovës Completed UN Women
Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje
Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY

12 Grupi multi-etnik për Mbështetjen e Grave Completed UNMIK
NGO Women's Right
Leposaviq , Mitrovicë e Jugut , Zubin Potoku , Zveçan 01, January 2019 01, June 2019

#HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY

13 Gratë e Kosovës në Media Completed UNMIK
KoSSev
Mitrovicë e Jugut 01, January 2019 01, June 2019

#MEDIA #GENDER EQUALITY

14 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Certifikimi i profesionistëve të gjuhës In Progress IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

15 Fondi i Shoqërisë Civile - Catalytic In Progress UN Habitat
NGO Fodem
NGO YCC
NGO Santa Maria
Leposaviq , Vushtrri

#GENDER EQUALITY

16 Jo Pronë e Jotja: Lidhja midis Dhunës në Familje dhe të Drejtave të Pronës së Grave në Kosovë Completed UN Women
UNMIK
Leposaviq , Mitrovicë e Jugut , Zubin Potoku , Zveçan , Prizreni 01, November 2019 31, May 2020

#GENDER EQUALITY

17 Kampanja 16 ditë të kampanjës së aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore Completed UN Women Kosova e gjerë 01, November 2018 01, December 2018

#HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY

19 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale Completed IOM
KoSSev
Center for social initiatives
Mitrovicë e Jugut

#LANGUAGE

20 Fuqizimi i Rinisë për një të ardhme të begatë dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Mitrovicë e Veriut , Mitrovicë e Jugut , Prishtinë 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

21 Përkrarje e vazhdueshme - Vullnetarizmi In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#YOUTH

22 Qasja e zgjeruar në projektin e Reformës për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

23 Mbështetje të Vazhdueshme - Këshillimi juridik dhe ndihma In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

24 Ngritje e vazhdueshme e kapaciteteve In Progress UNHCR
Shoqëria civile
Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

BACK TO TOP