image

Ligji për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Kategori: Lajme
Organizatat: CSCF , CDO , CWD

CSCF: Promovimi i Ligjit të ri për trajtimin e ndërtimeve pa leje në Mitrovicën e Jugut! Qytetarët e Mitrovicës së Jugut janë një shembull i mirë i qytetarëve të informuar kur bëhet fjalë për procedurat e Ligjit të ri për ndërtimet pa leje. Përfaqësuesit e OJQ CDO mbajtën një diskutim të hapur me qytetarët për Ligjin e ri, dhe gjithashtu pranuan informata shtesë nga Z. Besim Shala nga Drejtoria e Planifikimit dhe Urbanizmit – Komuna e Mitrovicës së Jugut, sektori i legalizimit të pronës. Aktiviteti u mbajt në kuadër të projektit “Trajtimi i ndërtimeve pa leje në Veriun e Kosovës”, i implementuar nga OJQ CDO dhe OJQ CWD.
Lexoni më shumë