Rrno me tregu

Rrno me tregu

📣Për krejt temat që e preukupojnë dhe që janë tabu në shoqninë tone United Youth Task Force po sjellë podcast-in më të ri në Kosovë – Rrno me tregu!

Gratë në sipërmarrje: Ekspozita 2021

Gratë në sipërmarrje: Ekspozita 2021

A e dini se pandemia e #COVID19 ka ndikuar ne punen e grave sipermarrese? Per te mbeshtetur fuqizimin e tyre, zyra rajonale e UN Women Europe and Central Asia, organizon nje aktivitet ku do te marrin pjese qindra gra sipermarrese nga rajoni, perfshire edhe nga Kosova.