Reportazhi 30-minutësh për Gjimnazin e Mitrovicës

| #KoSSev #BritishEmbassy #IOM

Më 11 shkurt 2020, reportazhi 30-minutësh për Gjimnazin e Mitrovicës u paraqit në një klub shoqëror në Mitrovicën e Veriut. Në prezantim morën pjesë 30 persona, përfshirë pesë pjesëmarrës të reportazhit.

Video reportazhet prezantuan historinë e kësaj shkolle, që nga fillimi e deri më sot, punën dhe cilësinë e nxënësve dhe mësuesve të dikurshëm dhe të sotëm, me shumë momente historike, së bashku me dëshminë e ish-nxënësve dhe mësuesve të kësaj shkolle, ku paraqet të gjithë histori si një parakalim nostalgjik.

Filmi eshte prodhuar nga ekuipazhi "KoSSev", dhe kryeredaktorja znj. Tatjana Lazarevic, e cila ishte edhe studente e kësaj shkolle, thotë se ideja për tregimin u krijua vitin e kaluar kur Gjimnazi festoi 100 vjetorin.

Ngjarja u mbulua nga shumica e mediave lokale.

Aktiviteti i realizuar përmes projektit "Ndërtimi i lidhjeve shoqërore dhe mbrojtja e minoriteteve në Kosovë" financuar nga Ambasada Britanike Prishtinë dhe implementuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).

Lexo më shumë

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë