GIZ Kosovo: Bashkohu në Luftën kundër COVID 19

safe_image.jpg | #COVID19 #GIZKosovo

GIZ Kosova, në emër të qeverisë gjermane, po mbështet BONEVET në iniciativën e tyre për të prodhuar mburoja të fytyrës për të mbrojtur punëtorët mjekësorë në Kosovë.

Për të rritur kapacitetet e tyre të prodhimit #3D dhe për të përmbushur nevojën e menjëhershme për mburojat e fytyrës, BONEVET ka filluar një fushatë ku të gjithë mund të kontribuojnë në këtë kauzë. Për detaje, shikoni linkun e mëposhtëm

Lexoni më shumë

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë