Zgjuarja e përbashkët dhe transformimi

Capture.PNG | #Alternativna

Pandemia e korona virusit ende po vazhdon. Ka shkaktuar ndryshime të menjëhershme në tërë njerëzimin, por edhe në natyrë e cila siç dukët është e vetmja e cila nuk është e rrezikuar me virusin. Aq më tepër, ajo po lulëzon më shumë se kur, për shkak të pranverës, por edhe për shkak të prezencës më të vogël të atyre të cilët përndryshe e kanë rrezikuar. Se si këtë zgjuarje e sheh një piktore? Snežana Manasić pikërisht natyrën e ka shfrytëzuar si inspirim për ekspozitën e saj “Elementi i pestë”. Uji, toka, ajri dhe zjarri – janë katër elemente të natyrës, i gjithë kozmosi është krijuar në ato.

Kush është elementi i pestë?

“Elementi i pestë jam unë”, thotë Manasić.

Në vetë izolim jemi më gjatë se 40 ditë, por natyra ndryshon, deshëm ne atë apo jo, shton ajo:  

“Dhe siç po shohim, derisa njeriu nuk është paraqitur gjatë këtyre 40 ditë-ve, ajo ka kryer metamorfozën e saj, për të mirë. Ka qenë interesante për mua se si natyra po lulëzon dhe ka transformimet e veta përkundër asaj se njeriu tani shfaqet në raport minimal se sa më herët. Unë jam aty elementi i pestë i cili të gjitha këto i vëzhgon, i lëshon përmes emocioneve të veta, përjetimet, i përpunon ato dhe i cili me gjendje emocionale të vet, përndryshe, i krijon pikturat”, shpjegon Manasić.

Përndryshe natyra edhe shpeshherë shfaqet në pikturat e Snežane Manasić e cila kryesisht merret me abstraksion. Punon me ndihmë të rënës, ngjitësit dhe ngjyrës – akrilikut. Punimet e kësaj ekspozite janë krijuar në letër, në teknik të kombinuar.  

Është përpjekur që punimet të mos jenë të tepërt narrativ, e që njëkohësisht të ndjehet natyra, shton ajo:  

“Shumë të menduarit dhe koncetrimit tim u ka qenë e nevojshme që të gjitha ato t’i barti, duke pasur parasysh se shumë pak kam qëndruar në natyrë”.

Gjendja e ambientit është tema e cila në shumë raste është iniciuar në publik në kohën e pandemisë së korona virusit. Besohet se pandemia njëkohësisht është përgjigja e natyrës në mos kujdesin njerëzor. Siç dukët se në kohën e koronës i gjithë njerëzimi është rrezikuar, por jo edhe natyra.  

Lexoni më shumë

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë