OpisMEDIjavanje me Darko Dimitrijević

| #KoSSev #UNMIK

Media lokale ka një rëndësi të veçantë për komunitetet në të cilat raportojnë. Për ta, temat lokale janë më të rëndësishme se ato nacionale, i tha KoSevev Darko Dimitrijevic, redaktori i Radio Gorazdevac.

Si pjesë e fushatës edukative për rolin e mediave "OpisMEDIJavanje", Dimitrijeviç foli për sfidat në punën dhe rolin e mediave lokale në Kosovë në komunitetet jo-shumicë, siç është radio, programin e së cilës ai redakton.

"Ne kemi një situatë tani, për shembull, në lidhje me luftën kundër COVID 19, dhe ka pak hapësirë ​​në ato media të mëdha për t'u marrë me histori lokale. Në fakt, ky është një nga avantazhet e mëdha të mediave lokale, kështu që në atë mënyrë ne kontribuojmë në atë luftë përmes raportimit të vërtetë, në kohë dhe të saktë për të gjitha aktivitetet lokale, gjë që është shumë më interesante për qytetarët sesa ajo që ndodh në përgjithësi ".

Mediat se raporti në mjedise shumëkombëshe pritet të përfshijnë në tregimet e tyre programore dhe raporteve nga ngjarjet që lidhen me bashkëpunimin ndëretnik dhe shembuj të pranishëm të "praktikës së mirë".

"Fatkeqësisht, në disa vende ato nuk ekzistojnë, por aty ku ekzistojnë, ato me siguri janë shumë më tërheqëse për median lokale sesa lajmet e mëdha të bujshme që media mbulojnë në nivelin kombëtar."

Megjithë rëndësinë dhe fuqinë për të bërë histori të mëdha nga "e vogla", mediat lokale në Kosovë, të cilat raportojnë në gjuhët e njerëzve të përfaqësuar në Kosovë në një përqindje më të ulët, përballen me mungesë të burimeve financiare, kjo është arsyeja pse ata vazhdimisht luftojnë për mbijetesë, paralajmëron Dimitrijevic.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë