OpisMEDIJavanje me Doruntina Baliu

| #KoSSev #UNMIK

Mundësitë e kufizuara për të punuar në redaksitë profesionale, shkeljet e të drejtave të punëtorëve dhe seksizmi janë sfidat kryesore me të cilat përballen gazetarët e rinj të Kosovës, tha gazetarja e BIRN, Doruntina Baliu. Përveç këtyre sfidave, të cilat nuk janë të rralla në industrinë e gazetarisë në përgjithësi, ekzistojnë edhe sfida specifike për pengesat në gjuhën shqipe midis komuniteteve dhe çështjen e sigurisë së gazetarëve të etnive të caktuara në disa pjesë të Kosovës.

Sfida kryesore për gazetarët e rinj në Kosovë është konkurrenca, tha Doruntina Baliu.

Sipas Baliu, megjithëse qëllimi i çdo studenti të gazetarisë është të punojë në media profesionale, kjo nuk është gjithmonë e mundur për shkak të numrit të kufizuar të mediave të tilla.

Përveç kompromiseve profesionale që ata duhet të bëjnë dhe shkeljes së të drejtave të punëtorëve, gazetarët e rinj gjithashtu duhet të paguajnë çmimin për ato që kolegët e moshuar e shohin si mungesë përvoje.

"Sapo ata fillojnë punën, një gjë e ngjashme ndodh në profesionet e tjera, ato shpesh shfrytëzohen, përdoren ose mbingarkohen me punë, shpesh punë administrative. Ata nuk lejohen të zhvillohen si gazetarë që merren me tema kërkimore. Kjo gjithashtu krijon një fenomen të njohur si gazetarë fluturues. Si gazetarë, ata nuk kanë mundësi të specializohen në një zonë të veçantë ose nuk kanë hapësirë ​​të merren me vetëm një fushë specifike, në mënyrë që të zhvillohen dhe të merren me kërkime të rëndësishme në atë fushë, "shpjegoi Baliu.

Për shkak të karakterit multietnik të Kosovës, por edhe marrëdhënieve të tensionuara midis komuniteteve në pjesë të caktuara të vendit, gazetarët përballen me sfida shtesë, paralajmëroi Baliu.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë