OpisMEDIJavanje me Branko Čečen

| #KoSSev #UNMIK

Dy të tretat e parave të marra nga media në Serbi, veçanërisht ato lokale, vijnë nga shteti. Ndërsa ky nuk duhet të jetë rasti, ky fakt çon në media të mos kritikojë qeverinë. Për shtetin ose institucionet e vetëqeverisjes lokale, kjo është veçanërisht e rëndësishme në periudhën parazgjedhore, kjo është arsyeja pse konkurset e këtij viti për media u shpallën më herët, paralajmëron Branko Ceceni.

Pse është e rëndësishme që qytetarët të dinë se kush financon mediat që lexojnë, sa donatorë ndikojnë në politikën editoriale të mediave dhe si të sigurojnë financa që nuk do të ndikojnë në pavarësinë e mediave, janë tema për të cilat foli Branko Cecen, drejtori i Qendrës për Raportim Hetues në Serbi. CINS).

Pavarësisht nëse ka një vrimë në sheshin kryesor në median lokale apo jo, për fat të keq do të varet nga burimi i financimit për atë media, thotë ,eçeni, duke shtuar se është e drejtë të kritikohen autoritetet në media, sepse kjo siguron kushte për jetën normale të qytetarëve. Sidoqoftë, në mediat e financuara nga shteti, që janë shumica, rrallëherë ka kritika ndaj qeverisë.

"Këtë vit, në më shumë se 90 komuna dhe qytete në Serbi, konkurset për bashkëfinancim të mediave u shpallën në janar. What'sfarë është kaq e çuditshme për këtë? Shtë e çuditshme që më pak se një e treta e këtij numri shpallën një konkurs në janar të vitit të kaluar, dhe ata zakonisht e shpallin atë në pranverë, dhe disa edhe më vonë, "thotë Cecen.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë