Heroi im je ti

IASC.PNG | #COVID19 #YOUTH #IASC

"Heroi im është ti" është një libër i shkruar për fëmijët në mbarë botën të prekur nga pandemia e COVID-19. "Heroi im është ti" duhet të lexohet nga një prind, kujdestar ose mësues së bashku me një fëmijë ose një grup të vogël fëmijësh. Nuk është e inkurajuar që fëmijët ta lexojnë këtë libër në mënyrë të pavarur, pa mbështetjen e një prindi, kujdestari ose mësuesi. Udhëzuesi plotësues i quajtur "Veprimet për heronjtë" (që do të botohet më vonë) ofron mbështetje për adresimin e temave që lidhen me COVID-19, duke ndihmuar fëmijët të menaxhojnë ndjenjat dhe emocionet, si dhe aktivitete plotësuese që fëmijët të bëjnë në bazë të librit.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë