UNICEF Dorëzon 1,344 Transportues Vaksinash

Vaccine carriers.jpg | #BritishEmbassy #COVID19 #UNICEF #HUMAN RIGHTS

Prishtinë, 19 janar 2021 - Sot, UNICEF në partneritet me Ambasadën Britanike në Kosovë dhe Qeverinë e Luksemburgut dhuruan 1,344 bartës të vaksinave për imunizim të rregullt të cilat do të kontribuojnë në forcimin e programit të vaksinimit në Kosovë. Vaksina mbart është pjesë e mbështetjes së UNICEF për të forcuar infrastrukturën e zinxhirit të ftohtë në Kosovë. Falë transportuesve, ekipet lëvizëse të punonjësve shëndetësorë do të jenë në gjendje të ofrojnë shërbime të imunizimit të synuar për komunitetet dhe fëmijët që janë më të vështirë për t'u arritur, të tilla si fëmijët nga zonat rurale, fëmijët nga komunitetet jo-shumicë dhe ata fëmijë që jetojnë me aftësi të kufizuara më larg qendrave shëndetësore, këta transportues do të përdoren gjithashtu nga mjekë dhe infermierë si pjesë e vendosjes së vaksinave COVID-19 në Kosovë.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

152867918_189033369644571_2407974891780106805_n res.jpg

Thirrje për pjesëmarrës/e

GAIA Kosova po organizon një punëtori për paqen në Mitrovicë më 3 mars 2021, e cila do të drejtohet nga Nejat Ismajli.

Lexo më shumë
153703862_4044631335570146_7256673688564903399_o.jpg

PUNËTORI: Themelimi i Rrethit kohesiv

Një punëtori për themelimin e Rrethit Kohesiv, si pjesë e aktivitetit RCT, u mbajt sot në Mitrovicë.

Lexo më shumë