𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗘𝗰𝗼-𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽

CBM.jpg | #USAID #CBM #NSI #YOUTH #KosovoYIHR

E hapur për cilindo nga mosha 16-30 vjeç dhe që jeton në rajonin e Mitrovicës, kjo ngjarje do t'u sigurojë të rinjve mundësinë të mësojnë rreth zgjedhjeve të qëndrueshme të përditshme dhe të diskutojnë në tema me interes të tilla si mbeturinat, ndotja, konsumi dhe mënyrat se si mund të bëjmë zgjedhje të qëndrueshme çdo ditë. 🌱

Punëtoria do të mbahet në zyrat e CBM-it në Mitrovicën e Jugut më 6 maj midis orës 13:00 - 15:00.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

journalism-composition900-300x2001111111.jpg

New Perspektiva: Trajnim për gazetarët

New Perspektiva po kërkon për dy të rinj që të marrin pjesë në një trajnim tre-mujor për gazetarët.

Lexo më shumë
UPSHIFT.jpg

Mundësi e re për të rinjtë UPSHIFT; Kosovo Wide është këtu!

A doni të jeni një krijues pozitiv i ndryshimeve në komunitetin tuaj duke mësuar se si të zhvilloni dhe zbatoni idenë tuaj 💡 mbi një zgjidhje për një çështje sociale?

Lexo më shumë