USAID

USAID

Vebfaqja:

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
222 Ditët e kuvendit Completed NDI
USAID
Kuvendi i Kosovës
Kosova e gjerë
256 Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtat e tyre të trashëgimisë Completed USAID
BIRN
ATRC
Kosova e gjerë 01, April 2018 01, April 2019 #GENDER EQUALITY
257 Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtat e tyre të trashëgimisë Completed USAID
BIRN
ATRC
Kosova e gjerë 01, April 2018 01, April 2019 #GENDER EQUALITY
258 Fuqizimi i grave për të kërkuar të drejtat e tyre të trashëgimisë Completed ATRC
USAID
BIRN
Kosova e gjerë 01, April 2018 01, April 2019 #GENDER EQUALITY
259 Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për të drejtat e grave në pronë dhe trashëgimi Completed ATRC
USAID
Gruaja Hyjnore
Viti , Kamenicë , Gjilan 01, April 2018 01, February 2019
260 Ndërgjegjësimi i rritur i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian për Mekanizmat Ligjorë kundër Dhunës në bazë Gjinore dhe parandalimi i fenomeneve të GBV Completed ATRC
USAID
RROGRAEK
Pejë , Klinë , Istog , Deçan 01, April 2018 01, October 2019 #GENDER EQUALITY
261 Ndërgjegjësimi i rritur i të rinjve Romë, Ashkali dhe Egjiptian për Mekanizmat Ligjorë kundër Dhunës në bazë Gjinore dhe parandalimi i fenomeneve të GBV Completed ATRC
USAID
RROGRAEK
Pejë , Klinë , Istog , Deçan 01, April 2018 01, October 2019 #GENDER EQUALITY
262 Përtej barazisë numerike: Fuqizimi i grave anëtare të kuvendit në qeverisjen lokale In Progress ATRC
USAID
D4D
Prizreni , Prishtinë , Istog , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 01, July 2019 01, July 2020 #GENDER EQUALITY
263 Përtej barazisë numerike: Fuqizimi i grave anëtare të kuvendit në qeverisjen lokale In Progress ATRC
USAID
D4D
Prizreni , Prishtinë , Istog , Mitrovicë e Veriut , Kamenicë 01, July 2019 01, July 2020 #GENDER EQUALITY
264 Fuqizimi i grave në ekonomi përmes ndërmarrësisë In Progress ATRC
USAID
Innovative Community Development Center
Lipjan 01, July 2019 01, April 2020 #GENDER EQUALITY

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP