image

Shërbime digjitale për mbështetjen e biznesit!

Kategori: Lajme

Etiketat: #MEDIA

29d53aab-97b5-46f9-b66e-fe4a8dfec2b3.pdf

Platforma "Biznesi Im" ofron një larmi mjetesh dhe shërbimesh digjitale që do t’i mbështesin ndërmarrjet e Kosovës në përmirësimin e performancës dhe konkurrueshmërisë.

Procedurat e regjistrimit

Pasi që të keni finalizuar hapat e nevojshëm të planifikimit të biznesit tuaj, ju duhet të filloni proceduat e themelimit të ndërmarrjes. Themelimi i ndërmarrjes mund të bëhet online apo përmes qendrave komunale të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës, varësisht nga selia apo vendi i ushtrimit të veprimtarisë tuaj.

Për të themeluar biznesin tuaj në mënyrë të suksesshme ju duhet të plotësoni formularin e aplikimit si dhe dokumentet e tjera përcjellëse, dhe t’i dërgoni ato në qendrën përkatëse të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës.

Për t’u informuar më detajisht rreth procedurave të nevojshme për regjistrim të biznesit, shletoni broshurën duke shtypur butonin më poshtë.

Hap broshurën