EVA Kooperativë

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Pajisjet për Kooperativa EVA multi-etnike E përfunduar 2019-10-25 2020-02-25 UNMIK EVA Kooperativë #HUMAN RIGHTS