Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
8 Akademia e Grave të Reja Zveçan Completed UNMIK
NGO Santa Maria
Zveçan 01, January 2019

#GENDER EQUALITY #EDUCATION

9 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave Completed IOM
KoSSev
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #LANGUAGE #MEDIA

10 Përfundimi i Dhunës kundër Grave Completed UN Women
NGO Aktiv
Dragash , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Gjilan

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

11 Mbështetje e vazhdueshme për institucionet relevante të Kosovës Completed UN Women
Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

12 Grupi multi-etnik për Mbështetjen e Grave Completed UNMIK
NGO Women's Right
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku 01, January 2019 01, June 2019

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

13 Gratë e Kosovës në Media Completed UNMIK
KoSSev
Mitrovicë e Jugut 01, January 2019 01, June 2019

#MEDIA #GENDER EQUALITY

16 Jo Pronë e Jotja: Lidhja midis Dhunës në Familje dhe të Drejtave të Pronës së Grave në Kosovë Completed UN Women
UNMIK
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku , Prizreni 01, November 2019 31, May 2020

#GENDER EQUALITY

17 Kampanja 16 ditë të kampanjës së aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore Completed UN Women Kosova e gjerë 01, November 2018 01, December 2018

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

19 Gjithëpërfshirja sociale dhe pajtimi - Multimediale Completed IOM
KoSSev
Center for social initiatives
Mitrovicë e Jugut

#LANGUAGE

26 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës Completed IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

27 Marrëveshje për krijimin e databazës të integruar për rastet e dhunës në familje Completed UN Women
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Policia e Kosovës
Kosova e gjerë 14, March 2019

#GENDER EQUALITY

32 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës Completed IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

33 Translation software purchased by Office of Language Commissioner Completed Zyres së Komisionerit për Gjuhët Prishtinë

#LANGUAGE

37 Drejtësia 2020 Completed UNKT Kosova e gjerë 01, February 2019 01, June 2019

#HUMAN RIGHTS

46 Drejtësia 2020 Completed UNKT Kosova e gjerë 01, February 2019 01, June 2019

#HUMAN RIGHTS

51 Drejtësia 2020 Completed UNKT Kosova e gjerë 01, February 2019 01, June 2019

#HUMAN RIGHTS

59 Dialogu ndër-komunitar përmes ruajtjes së trashëgimisë kulturore gjithëpërfshirëse Completed UNDP
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Komunat
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, May 2018 01, November 2019

64 Dialogu ndër-komunitar përmes ruajtjes së trashëgimisë kulturore gjithëpërfshirëse Completed UNDP
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Komunat
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, May 2018 01, November 2019

66 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

67 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë

#YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP