NGO Sokolica

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Fuqizimi i vajzave përmes veprimtarive sportive E përfunduar 2019-10-01 2020-04-01 UNDP NGO Sokolica #YOUTH