Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
20 Fuqizimi i Rinisë për një të ardhme të begatë dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Mitrovicë e Jugut , Prishtinë , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

21 Përkrarje e vazhdueshme - Vullnetarizmi In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#YOUTH

66 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

67 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë

#YOUTH

75 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Completed UNMIK
NGO LINK
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019

#YOUTH

80 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 In Progress UNDP Kosova e gjerë 01, January 2014 01, January 2021

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

111 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

112 Bashkëpunimi kulturor Completed UNMIK
NGO YCC
Leposaviq 01, January 2019 01, June 2019

#YOUTH

127 Trajnime edukative për të rinjtë Completed UNMIK
NGO PEN
NGO Synergy
Podujevë , Obiliq , Mitrovicë e Veriut , Shtime , Ferizaj , Gjakovë , Fushë Kosovë

#YOUTH

167 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura Completed Gjykata Themelore Mitrovicë
UNMIK
NGO ACDC
UNOPS
Instituti Kosovari Drejtësisë
Gjykata Themelore Prishtinë
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

#YOUTH

174 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed UNMIK
NGO Synergy
NGO PEN
Shkollat e mesme
Shtime , Malishevë , Obiliq , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj

#YOUTH

175 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed Shkollat e mesme
NGO PEN
NGO Synergy
UNMIK
Shtime , Malishevë , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj , Obiliq

#YOUTH

176 Respektimi I Llojllojshmerisë, Jetesa Paqësore Completed NGO YCC
UNMIK
Prishtinë , Leposaviq 10, January 2019 10, May 2019

#YOUTH

191 Krijimi i Croissant multi-etnik dhe Kuzhina Pastiçerie në Istog / Istok Completed UNMIK Istog

#YOUTH

208 UPShift-Social Impact Workshop Completed UNICEF
Rrjeti CSR i Kosovës
IPKO Foundation
Kosova e gjerë

#YOUTH

211 Global Enterpreneurship Week in Kosovo Completed Ambasada Suedeze
GIZ Kosovo
InnovationCentreKosovo
Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
Kosova e gjerë 18, November 2019 24, November 2019

#YOUTH

228 Përmirësimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitete jo-shumicë në administratën qendrore dhe lokale në Kosovë Completed German Embassy
CPT
Graçanicë , Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot

#YOUTH

231 Akademia e lidershipit - Fuqizimi i grave dhe vajzave për proceset e vendimmarrjes In Progress GIZ Kosovo
Forumi për Udhëheqje dhe Diplomaci
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #YOUTH

235 Ndërtimi i komuniteteve të forta dhe elastike në Mitrovicë In Progress NGO Mundesia
Open Data Kosovo
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2018 01, January 2021

#YOUTH

239 Shkolla e Re për Media In Progress NDI Kosova e gjerë 01, April 2018 01, April 2023

#YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP