Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
20 Fuqizimi i Rinisë për një të ardhme të begatë dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Mitrovicë e Jugut , Prishtinë , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

21 Përkrarje e vazhdueshme - Vullnetarizmi In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#YOUTH

65 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

66 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

67 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë

#YOUTH

75 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Completed UNMIK
NGO LINK
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019

#YOUTH

80 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 In Progress UNDP Kosova e gjerë 01, January 2014 01, January 2021

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

82 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 In Progress UNDP Kosova e gjerë 01, January 2014 01, January 2021

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

87 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Completed UNMIK
NGO LINK
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2019

#YOUTH

89 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 In Progress UNDP Kosova e gjerë 01, January 2014 01, January 2021

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

90 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 In Progress UNDP Kosova e gjerë 01, January 2014 01, January 2021

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

96 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës In Progress UNMIK
NGO LINK
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019

#YOUTH

99 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës In Progress UNMIK
NGO LINK
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019

#YOUTH

101 Active Labour Market Programmes 2 In Progress UNDP Kosova e gjerë 01, January 2014 01, January 2021

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

109 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

110 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

111 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

112 Bashkëpunimi kulturor Completed UNMIK
NGO YCC
Leposaviq 01, January 2019 01, June 2019

#YOUTH

114 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

116 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP