Bashkëpunimi kulturor

Qendra Kulturore Rinore (QKK) nga Leposaviqi, e mbështetur financiarisht nga UNMIK-u, është duke punuar rreth qëndrimeve midis serbëve dhe shqiptarëve të rinj dhe po kontribuon në rritjen e bashkëpunimit kulturor nëpërmjet organizimit të trajnimeve, ekskursioneve dhe ngjarjeve kulturore për të thyer stereotipet, për të ndërtuar besim, për të kapërcyer frikën dhe rritet pjesëmarrja. Lexo më shumë në: http://ycc-leposavic.com/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be/respecting-diversity-living-peacefully/

Organizatat: UNMIK , NGO YCC
Vendndodhjet: Leposaviq
Data e fillimit : 01, January 2019
Data e përfundimit : 01, June 2019
Etiketat: #YOUTH