Gratë e Kosovës në Media

Si pjesë e Projektit të Bazuar në Komunitet të mbështetur nga UNMIK-u, Kossev ka ndihmuar bashkëveprimin e gazetareve të shquar shqiptare dhe serbe përmes publikimit të rubrikave të opinionit. 

Organizatat: UNMIK , KoSSev
Vendndodhjet: Mitrovicë e Jugut
Data e fillimit : 01, January 2019
Data e përfundimit : 01, June 2019
Etiketat: #MEDIA #GENDER EQUALITY