Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës

IOM siguron mbështetje për zbatimin e prioriteteve të strategjisë gjuhësore përmes Zyrës së Komisionerit të Gjuhëve dhe Qendrës së OJQ-ve për iniciativa sociale. IOM përkrahu ofrimin e kurseve të specializuara VOC-UP për nëpunësit publikë nëpërmjet partnerëve të saj - Zyrën e Komisionerit për Gjuhët dhe Qendrën e OJQ-ve për iniciativa sociale. Ngjashëm, kurset e gjuhës VOC-UP janë pilotuar në 7 komuna për 55 nëpunës publik. Lexo më shumë në:https://kosovo.iom.int/development-online-language-platform-learning-albanian-and-serbian-languages