Zyres së Komisionerit për Gjuhët

Vebfaqja:

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
14 Përfshirja sociale dhe pajtimi - Certifikimi i profesionistëve të gjuhës In Progress IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë #LANGUAGE
33 Translation software purchased by Office of Language Commissioner Completed Zyres së Komisionerit për Gjuhët Prishtinë #LANGUAGE
32 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës Completed IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë #LANGUAGE
132 Përfshirja sociale dhe pajtimi - VOC-UP In Progress IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë #LANGUAGE
26 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës Completed IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë #LANGUAGE
543 Promovimi i përdorimit të gjuhëve zyrtare në punën e Policisë së Kosovës në veri të Kosovës In Progress NGO ACDC
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, January 2020 31, May 2020 #LANGUAGE
755 Përmirësimi i përdorimit të gjuhëve zyrtare në institucionet gjyqësore në veri të Kosovës Completed Zyres së Komisionerit për Gjuhët
NGO ACDC
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, October 2018 01, February 2019 #LANGUAGE
810 Forcimi i programit të roleve të shoqërisë civile në promovimin dhe monitorimin e zbatimit të Ligjit për përdorimin e gjuhëve In Progress Zyres së Komisionerit për Gjuhët
CSD
Kosova e gjerë 01, January 2019 #LANGUAGE

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP