Pjesëmarrja e Grave në Sektorin e Sigurisë së Kosovës

Për shembull, në Policinë e Kosovës, numri i grave rekrutë ka rënë nga fillimi 16% në 11.49%, prandaj qëllimi i këtij projekti gjithashtu do të përqendrohet në rritjen e interesit të grave të reja për t'u anëtarësuar në Policinë e Kosovës, Forcën e Sigurisë (ushtarake), me porosi Shërbimi dhe Shërbimi Korrektues. Lexo më shumë: https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,26,398

Organizatat: Royal Embassy of Norway in Kosovo , Policia e Kosovës
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Data e fillimit : 01, September 2014
Data e përfundimit : 10, January 2019
Etiketat: