Royal Embassy of Norway in Kosovo

Vebfaqja:

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
41 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, August 2018 01, August 2021 #HUMAN RIGHTS
22 Qasja e zgjeruar në projektin e Reformës për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
79 Avokimi në mbarë komunitetin për rritjen e qasjes së grave në punësim In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
D4D
Prishtinë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj #GENDER EQUALITY
249 Krijimi i Kosovës dygjuhëshe In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
NGO Aktiv
Kosova e gjerë
277 Mbështetje për komunat më të forta dhe të qëndrueshme In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale
Kosova e gjerë 01, December 2017 01, December 2020
278 Pjesëmarrja e Grave në Sektorin e Sigurisë së Kosovës Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Policia e Kosovës
Kosova e gjerë 01, September 2014 10, January 2019
351 Forcimi i Paqes dhe Ndërtimi i Shtetit Completed Balkans Policy Research Group
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Kosova e gjerë 01, November 2014 01, September 2018
352 Mbështetje për Fakultetin Juridik Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Community Building Mitrovica
Kosova e gjerë #YOUTH #HUMAN RIGHTS
354 Rregullimi i Grave dhe Tregut (AWM) Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Kosova Women for Women
Kosova e gjerë 01, December 2017 01, September 2018 #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
553 Mbështetje për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Dialogun e Brukselit In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
ECMI Kosovo
Kosova e gjerë 01, September 2018 20, August 2020

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP