Podium

Podium mbështet të drejtën e të gjithë të rinjve dhe adoleshentëve të Kosovës për t'u dëgjuar. Ai u jep të rinjve aftësi jetike në kryerjen e vlerësimit të nevojave të komunitetit, menaxhimin e fushatave, lobimin dhe ndikimin e proceseve të vendimmarrjes dhe përdorimin e mediave për ngritjen e vetëdijes për çështje sociale. Shtë një urë që angazhon rininë, institucionet dhe median. Lexo më shumë: http://kosovoinnovations.org/youth-empowerment-pillar/

Organizatat: Innovations Lab Kosovo , UNICEF
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #YOUTH