Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës (Platforma Dixhitale TBF)

Projekti synon të mbështesë dhe zgjerojë Platformën e Mirëbesimit të Kosovës. Vendosja e Platformës së Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës ishte një nga rezultatet kryesore të Forumit për Ndërtimin e Mirëbesimit për vitin 2018 (TBF) që u mbajt në Ljubljana. Platforma është vazhdim i diskutimeve të Forumit për veprimet e nevojshme për të ndërtuar një shoqëri më paqësore dhe gjithëpërfshirëse dhe kërkon të promovojë baza dhe iniciativa dhe përpjekje të shoqërisë civile nga organizatat ndërkombëtare, si dhe politikat institucionale dhe veprimet për të avancuar ndërtimin e besimit në Kosovë. Platforma është e vetmja bazë e të dhënave që ju lejon të kërkoni iniciativa me bazë në Kosovë të gjitha në një vend, pavarësisht nga vendndodhja, lloji i organizatës ose përqendrimi tematik. Lexo më shumë: https://kosovotrustbuilding.com/en/start

Organizatat: UNMIK , New Social Initiative
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Data e fillimit : 01, September 2019
Data e përfundimit : 15, June 2020
Etiketat: