Përforcimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje

The project focuses on strengthening the capacities of institutions in charge of supporting services for victims, providing justice as well as running awareness raising initiatives to counter violence against women and domestic violence in line with the standards set in the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention). 

Read more at: https://www.coe.int/en/web/pristina/reinforcing-the-fight-against-violence-against-women-and-domestic-violence


Organizatat: Keshilli i Europes , Akademia e Kosovës për Drejtësi , National Coordinator against Domestic Violence , Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Data e fillimit : 01, January 2019
Data e përfundimit : 01, January 2021
Etiketat: #HUMAN RIGHTS