Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

Vebfaqja:

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
62 Përforcimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje In Progress Keshilli i Europes
Akademia e Kosovës për Drejtësi
National Coordinator against Domestic Violence
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosova e gjerë 01, January 2019 01, January 2021 #HUMAN RIGHTS
27 Marrëveshje për krijimin e databazës të integruar për rastet e dhunës në familje Completed UN Women
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Policia e Kosovës
Kosova e gjerë 14, March 2019 #GENDER EQUALITY
296 Partneriteti i fuqisë punëtore në sektorin e veshjeve In Progress USAID
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosovo Apparel Marketing Association
Kosova e gjerë 01, February 2018 01, February 2022 #YOUTH
340 Rinia, Punësimi dhe Aftësitë në Kosovë Partially Completed Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
GIZ Kosovo
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosova e gjerë 01, February 2017 01, February 2020 #YOUTH
357 Të drejtat sociale për grupet e cenueshme Completed GIZ Kosovo
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal
Kosova e gjerë 01, January 2015 01, January 2019 #HUMAN RIGHTS
424 Mbështetje për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale për zbatimin efektiv dhe efektiv të masave aktive të tregut të punës In Progress EU
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosova e gjerë #GENDER EQUALITY #YOUTH
427 Qendra e Inkubatorit-Punësimit dhe Punësimit Epik In Progress EU
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Prishtinë , Gjakovë , Ferizaj 27, September 2018 30, March 2020 #GENDER EQUALITY #YOUTH
429 Fuqizimi i Rinisë dhe Gratë drejt Punësimit In Progress EU
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Caritas Kosova
Kosova e gjerë #GENDER EQUALITY

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP