Përfshirja sociale dhe pajtimi - Raportimi i paanshëm i mediave

IOM ka mbështetur KoSSev për të përmirësuar raportimin e saktë të medias dhe shkëmbimin e përmbajtjes së medias në mes të medias lokale dhe qendrore; si dhe përkthimin e artikujve nga gjuha shqipe në gjuhën serbe si dhe kolonën e shkrimit rreth dialogut të femrave dhe ndërgjegjësimin gjinor nëpërmjet tregimit pozitiv të medias në KoSSev. Lexo më shumë në:https://kosovo.iom.int/unbiased-media-reporting

Organizatat: IOM , KoSSev
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #GENDER EQUALITY #LANGUAGE #MEDIA