Ndërtimi i projektit të 'Parkut të Energjisë së Erës në Selacit '

Më 19 mars në komunën e Mitrovicës Jugore, përfaqësuesit e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor mbajtën dëgjime publike lidhur me projektin 'Ndërtimi i Parkut të Energjisë së Erës së Selacit'. Në takim morën pjesë Zëvendës Kryetari i Bashkisë Faruk Mujka, Drejtor i Gjeodezisë, Kadastrës dhe Pronës, Egzon Jashari, Drejtor i Departamentit të Shpronësimit të Pronave, Afrim Murati, përfaqësues të KOST dhe banorë të këtyre fshatrave.