Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
91 Ndërtimi i projektit të 'Parkut të Energjisë së Erës në Selacit ' In Progress Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Mitrovicë e Veriut

#HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT

94 Healthier Kosovo Completed UNDP
Ministria e Shendetesise
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Shoqëria civile
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, January 2018 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT

375 Mbështetni menaxhimin e mbeturinave në Kosovë Completed EU Kosova e gjerë 01, January 2014 01, January 2018

#ENVIRONMENT

376 Mbështetni menaxhimin e mbeturinave në Kosovë Completed EU Kosova e gjerë 01, January 2014 01, January 2018

#ENVIRONMENT

476 Nën një Qiell Completed UNMIK
UNICEF
United Youth Task Force
NGO PEN
Klubi i Astronomisë së Kosovës
Kosova e gjerë 01, September 2019 01, February 2020

#YOUTH #ENVIRONMENT

764 Ruajtja e bio-diversitetit përmes librit të Kuq të llojeve të kafshëve në Kosovë Completed Ambasada Suedeze Kosova e gjerë

#ENVIRONMENT

1796 ROMACTED Completed Advancing Together Kosova e gjerë 01, December 2017 30, June 2020

#HUMAN RIGHTS #YOUTH #COVID-19 #ENVIRONMENT

1813 Book 'Uta and the Mountains' Completed UTALAYA Foundation Prishtinë 01, April 2022

#EDUCATION #CULTURE #ENVIRONMENT #YOUTH #GENDER EQUALITY

1814 Urra Completed UTALAYA Foundation Kosova e gjerë 01, April 2020

#EDUCATION #YOUTH #LANGUAGE #ENVIRONMENT #COVID-19

1815 BUILDING CONFIDENCE AMONG COMMUNITIES WITH BILINGUAL CHILDREN’S BOOK Completed UTALAYA Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #ENVIRONMENT #LANGUAGE #YOUTH #GENDER EQUALITY

1821 TRAINING FOR YOUTHS FROM KOSOVO ON MOUNTAIN GUIDING JOB Completed UTALAYA Foundation Kosova e gjerë 01, November 2021 30, December 2021

#EDUCATION #ENVIRONMENT #HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY

1822 TRAINING FOR YOUTHS FROM KOSOVO ON MOUNTAIN GUIDING JOB Completed UTALAYA Foundation Kosova e gjerë 01, October 2021 29, December 2021

#EDUCATION #ENVIRONMENT #HUMAN RIGHTS #YOUTH

1824 Green Cross In Progress Balkan Green Foundation Klinë

#ENVIRONMENT #EDUCATION #CULTURE

1825 Balkan Energy Prospect Completed Balkan Green Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #ENVIRONMENT #OPENDATA

1828 Balkan Green Ideas In Progress Balkan Green Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #ENVIRONMENT #YOUTH

1829 Green Rural Deal In Progress Balkan Green Foundation Kosova e gjerë

#ENVIRONMENT #CULTURE

1830 RISE (Regional Incubator for Social Entrepreneurs) In Progress Balkan Green Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #CULTURE #ENVIRONMENT #YOUTH

1831 Balkan Green Academy Completed Balkan Green Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #CULTURE #YOUTH #ENVIRONMENT

1832 Environmental Capacity Building on Data use in Kosovo In Progress Balkan Green Foundation Prishtinë

#ENVIRONMENT #OPENDATA

1834 Ballkani i bashkuar për ajër të pastër In Progress Balkan Green Foundation Kosova e gjerë

#EDUCATION #MEDIA #ENVIRONMENT

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP