Takoni ndryshuesit

Në çfarë aktiviteti keni qenë të përfshirë, që po përmirëson komunitetin tuaj?

Kjo është një thirrje për të gjithë Ndryshuesit e Rinj që të ndajnë tregimet e tyre duke marrë pjesë në konkursin # y4kchangemaker sepse çdo kontribut ka rëndësi!

Mësoni më shumë rreth konkursit për Rininë Për Kosovën, i cili është një projekt i financuar nga KB-ja për ndërtimin e paqes dhe zbatuar nga UNDP-UNV, UNICEF, UN Women.

Lexoni më shumë në: http://bit.ly/2RXkBWO

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

res.png

Thirrje e Hapur për Blogs më të Mirë

SHFAQNI FUQINË E RINISË: THIRRJE E HAPUR PËR BLOGET MË TË MIRA NË KUADËR TË "RINIA KUNDËR COVID-19"

Lexo më shumë
Screenshot (117)1.png

Me tregime kuptohemi më së miri!

Kampi dyditor mblodhi rreth 45 të rinj nga komunitete të ndryshme, e për çfarë kampi bëhet fjalë pyetëm Albulena Uka nga YIHR.

Lexo më shumë