UNDP: Bashkohu në Luftën kundër COVID 19

safe_image.jpg | #UNDP #COVID19

Nevoja në rritje për pajisje mjekësore dhe pajisje mbrojtëse në kohën e # COVID19 bën thirrje për përpjekje të përbashkëta! UNDPKosovo është në partneritet me KosovaIdeas, BONEVET Prishtina dhe New Moment / Prishtinë, për të adresuar ato nevoja përmes dy nismave të mbledhjes së burimeve njerëzore që në fund të fundit do të mundësojnë që rojet e frontit të kryejnë detyrat e tyre në trajtimin dhe shpëtimin e jetës së atyre që kërcënohen nga virusi.
"Join the Fight" është thirrja e BoneVet për dhurime për të rritur kapacitetet e shtypjes 3D për prodhimin e maskave të mburojave të fytyrës për të mbrojtur punëtorët mjekësorë në Kosovë.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

EminaRadioK4_Your stories.png

Emina Hyseni: Valët e radios për tashmë e 21 vjet

Radio K4 dhe zëri i njohur i Emina Hyseni. Është Emina - menaxherja e radios - e cila ndau me ne faktin se si bordet editoriale serbe dhe shqiptare të kësaj radioje kanë bashkëpunuar për më shumë se dy dekada.

Lexo më shumë
podcast_Your stories.png

Episode 3: Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale

Amer Alija nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë foli për parimet kryesore të ballafaqimit me të kaluarën dhe drejtësinë tranzicionale.

Lexo më shumë